8 grudnia 1994

1994 - Konstancin k/ Warszawy

Podziel się!

IV Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków odbyło się w Konstancinie pod Warszawą w Centrum Promocji Kadr.
Wybrano władze Związku Szkółkarzy Polskich w następującym składzie:
Zarząd:
prezes Zbyszek Wybicki
wiceprezes Lucjan Kurowski
wiceprezes Marcin Kryt
skarbnik Szczepan Marczyński
członek Marceli Ciesielski
Komisja Rewizyjna:
przewodniczący Eugeniusz Pudelek
członkowie Józef Kapias
Stanisław Zymon
Piotr Dębski
Lucjan Gursztyn