8 grudnia 1995

1995 - Warszawa

Podziel się!

V Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków odbyło się w hotelu VERA w Warszawie
PROGRAM ZJAZDU ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH
PIĄTEK 24.11.1995
11.00 Otwarcie obrad
Sprawozdanie z działalność Związku w ostatnim roku — p.Zbyszek Wybicki
11.30 Dyskusja nad planami działalności Związku w roku następnym oraz zmianami w statucie
13.15 Członkostwo w International Plant Propagators Socjety — wystąpienie p.Szczepana Marczyńskiego
13.30 Przerwa
14.30 „Gospodarka zasobami ludzkimi” — prelekcja p. Richarda Bisanza (Human Systems Group) połączona z dyskusją
16.00 Sprawy związkowe — dalszy ciąg dyskusji
17.00 Zakończenie 1—go dnia obrad
18.00 Wspólna kolacja
SOBOTA 25.11.1995
9.00 „Zieleń instytucjonalna” — Próject Group Marketsuryey Poland z Holandii przedstawi między innymi wyniki ankiety przeprowadzonej wśród członków Związku
10.30 Przerwa
11.00 Zasady ubezpieczeń społecznych, uprawnienia emerytalno—rentowe, zasiłki chorobowe i rodzinne — wystąpienie p. Bogusława Wlelenborka I p. Hipolita Piętki, specjalistów z Z.U.S., połączone z dyskusją
12.00 Przyjęcie wniosków i podjęcie uchwał
13.00 Zakończenie 2—go dnia obrad