8 grudnia 1997

1997 - Kazimierz Dolny

Podziel się!

VII Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków w 1997 roku odbyło się również w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
Wybrano władze Związku Szkółkarzy Polskich w następującym składzie:
Zarząd:
prezes Szczepan Marczyński
wiceprezes Józef Kapias
skarbnik Jan Karwowski
członek Lucjan Gursztyn
członek Stanisław Zymon
Komisja Rewizyjna:
przewodniczący Bronisław Szmit
członkowie Lucjan Kurowski
Jan Grąbczewski
Zbyszek Wybicki
Jan Bigoszyński-Łazucki