8 grudnia 1999

1999 - Poznań

Podziel się!

IX Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków odbyło się w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 1999 r.
Poznań 29-30 listopada 1999

Godz. 8.45 I termin
Godz. 9.00 II termin

Poniedziałek 29 listopada

9.00 – 9.30 Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. Powołanie komisji uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej.
9.30 - 10.00 Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w ostatnim roku i zamierzenia na rok następny.
10.00 – 10.30 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyniku finansowego Związku za rok 1999. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
10.30 – 11.00 Sprawozdanie Zarządu APZ z działalności za rok 1999.
11.00 – 11.30 przerwa na kawę
11.30 – 11.45 Nowelizacja ustawy nasiennej (informacja J.Kapiasa)
11.45 – 14.00 Dyskusja – sprawy związkowe
14.00 – 15.30 obiad
Część szkoleniowa

15.30 - 16.30 Podatek VAT w rolnictwie.(Trajan Szuladziński -Ministerstwo Finansów)
16.30 – 17.30 Ubezpieczenia zbiorowe – możliwości i propozycje. ( Lucyna Lipczyńska - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)
17.30 – 18.00 Czy jesteśmy skazani na kody kreskowe? (Anna Kosmacz-Chodorowska – Instytut Logistyki i Magazynowania)
20.00 uroczysta kolacja członków Walnego Zgromadzenia ZSzP

Wtorek 30 listopada

Dzień wycieczkowy
Godz. 8.00 wyjazd z hotelu
Godz. 9.00 „NEROPO” Sp. z o.o. Wojnowo 7
produkcja krzewów róż, podkładek róż, owocowych, pakowanie róż, chłodnie, magazyny, specjalistyczny sprzęt do produkcji, magazynowania, pakowania.
Godz. 12.00 Szkółka Roślin Ozdobnych J.Z.Byczkowscy
Glinka ul. Słowackiego – Kostrzyn Wlkp.
Produkcja róż, krzewów ozdobnych w pojemnikach i w gruncie.
Godz. 14.00 obiad w Zajeździe Podbipięta w Kostrzyniu.
Godz. 15.00 Kwalifikowane szkółki – Stanisław Wieczorek
Puszczykowo Leśne – Kostrzyn Wlkp.
Godz. 17.00 Powrót do hotelu

17.00 - 20.00 Spotkanie z firmami zaopatrzenia technicznego szkółkarstwa.
20.00 wspólna kolacja z przedstawicielami firm towarzyszących