8 grudnia 2001

2001 - Łódź

Podziel się!

XI Walne Zgromadzenie Członków odbyło się w Łodzi w Hotelu Orbis GRAND

PROGRAM XI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Łódź 23-25 listopada 2001

Godz. 9.15 I termin
Godz. 9.30 II termin

Piątek 23 listopada
9.30 – 10.00 Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. Powołanie komisji uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej.
10.00 – 10.30 Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w ostatnim roku i zamierzenia na rok następny.
10.30 – 11.00 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyniku finansowego Związku za rok 2001. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
11.00 – 11.30 przerwa na kawę
11.30 – 12.00 Sprawozdanie z działalności APZ za rok 2001
12.00 – 14.00 Dyskusja – sprawy związkowe
14.00 – 15.30 obiad
Część szkoleniowa

15.30 - 17.30 szkolenie M.Bennewicza
18.30 – 20.00 spektakl w teatrze dla całej grupy
21.00 uroczysta kolacja członków Walnego Zgromadzenia ZSzP

24 listopada sobota
Dzień wycieczkowy
9.00 wyjazd z hotelu
10.00 szkółka i centrum ogrodnicze Andrzeja Tracza
12.00 Polros – gospodarstwo ogrodnicze braci Gałkiewiczów
15.00 – 16.30 obiad w hotelu Grand
16.30 – 17.30 certyfikat ISO w szkółkarstwie
17.30 – 18.30 wykład nr 2 – M. Majewski postulował Unię Eur.
20.00 kolacja

25 listopada niedziela
9.00 – 14.00 wycieczka autokarem po Łodzi – pałac Herbsta i Poznańskiego