8 grudnia 2002

2002 - Kraków

Podziel się!

XII Walne Zgromadzenie Członków odbyło się w Krakowie w hotelu Orbis CRACOVIA

Program XII Walnego Zgromadzenia Członków Związku Szkółkarzy Polskich
Kraków 22-24 listopada 2002

Godz. 9.15 I termin
Godz. 9.30 II termin

Piątek 22 listopada
9.30 - 10.00 Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. Powołanie komisji uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej.
Przedstawienie nowych członków ZSzP. Podjęcie uchwały o przyjęciu członka wspierającego.
10.00 - 10.30 Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w ostatnim roku i zamierzenia na rok następny – prezes Lucjan Kurowski
10.30 – 10.45 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Związku za rok 2002 – przewodniczący Komisji Szczepan Marczyński
10.45 – 11.00 Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności za rok 2002 – przewodniczący Sądu Jan Grąbczewski
11.00 – 11.30 Sprawozdanie z działalności APZ w ostatnim roku i plany działania spółki na rok następny – prezes Agnieszka Żukowska

11.30 – 12.00 przerwa na kawę.

12.00 – 14.00 Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium Zarządowi

14.00 - 15.30 obiad

15.30 – 16.10 „Możliwości wykorzystania programu SAPARD” w szkółkarstwie - dr Henryk Skórnicki, Regionalne Centrum Doradztwa w Radomiu
16.10 – 16.50 „Megaprzesłanki integracji europejskiej” - dr Wiesław Musiał, Akademia Rolnicza w Krakowie
16.50 – 18.30 „Segmentowanie rynku” – Michał H. Fogg, - firma doradcza
20.30 uroczysta kolacja Walnego Zgromadzenia ZSzP

23 listopada sobota
9.00 – 10.30 Dyskusji ciąg dalszy
10.30 – 11.00 Głosowanie zmian w statucie
11.00 – 12.00 Przedstawienie wniosków przez komisję uchwał i wniosków, zamknięcie obrad XII Walnego Zgromadzenia Członków
wycieczka do szkółki
13.00 - 14.30 zwiedzanie szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych MARKUS , właściciel Marek Gurgul

15.00 - 16.30 obiad w hotelu Cracovia

18.00 - spektakl w Krakowskim Teatrze Scena Stu – „Wszyscyśmy z jednego szynela”

24 listopada niedziela

wycieczka do Wieliczki
9.00 wyjazd z hotelu
10.00 – 12.00 zwiedzanie kopalni
ok. 12.30 powrót do hotelu