8 grudnia 2003

2003 - Mrągowo

Podziel się!

XIII Walne Zgromadzenie Członków odbyło się w Mrągowie w hotelu Orbis MRONGOVIA.
Wybrano władze Związku Szkółkarzy Polskich w następującym składzie:
Zarząd:
prezes Lucjan Gursztyn
wiceprezes Andrzej Kordus
skarbnik Marek Majewski
członek Bogdan Hajdrowski
członek Andrzej Tracz
Komisja rewizyjna:
przewodniczący Maciej Milczyński 
członkowie Włodzimierz Flejszer
Bronisław Szmit
Bartłomiej Szymanowski
Stanisław Zymon

PROGRAM XIII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH
24-25-26 listopada 2003
I termin godz. 9:30
II termin godz. 10:00

24 listopada poniedziałek

10:00 – 10:30 Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego obrad, powołanie komisji skrutacyjnej, komisji uchwał i wniosków.
Przedstawienie nowych członków ZSzP.
10:30 – 11:00 Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w ostatnim roku – prezes Lucjan Kurowski
11:00 – 11:15 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyniku finansowego za rok 2003 – przewodniczący Komisji Szczepan Marczyński
11:15 – 11:30 Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności za rok 2002 – przewodniczący Sądu Jan Grąbczewski
11:30 – 11:45 Dyskusja i udzielenie absolutorium Zarządowi.
11:45 – 12:15 Sprawozdanie z działalności APZ w ostatnim roku i plany działania spółki na rok następny – prezes Agnieszka Żukowska
12:15 – 12:45 przerwa na kawę
12:45 – 13:00 Przedstawienie regulaminu wyborów i zatwierdzenie go
13:00 – 13:30 Wybory prezesa Związku
13:30 – 14:00 Przedstawienie kandydatów do Zarządu i pozostałych władz
14:00 – 15:30 obiad
15:30 – 17:00 Zamkniecie listy kandydatów, wybory władz
17:00 – 17:15 Wystąpienie nowego prezesa
17:15 – 18:00 Dyskusja
20:00 – 24:00 Uroczysta kolacja Walnego Zgromadzenia.

25 listopada wtorek

do 9:30 śniadanie
9:30 – 10:15 „Nowoczesne nawożenie szkółek roślin ozdobnych” -prof. Andrzej Komosa (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
10:15 – 11:00 „Rejestracja producentów, paszportowanie roślin”- Agnieszka Sahajdak (Wydział Nadzoru Fitosanitarnego IORiN)
11:00 – 12:00 „Dotacje przedakcesyjne – jak z nich skorzystać?” – Piotr Pastuszko
12:00 – 12:30 przerwa na kawę
12:30 – 14:30 Dyskusja
14:30 – 16:00 obiad
16:00 – 17:30 Dyskusja
17:30 – 18:00 Przedstawienie wniosków przez komisję uchwał i wniosków, zamknięcie obrad XIII Walnego Zgromadzenia Członków

20:00 kolacja lub Biesiada Rycerska

26 listopada środa

do 9:00 śniadanie
9:00 – 14:00 Wycieczka do Świętej Lipki