30 lipca 2007

2005 - Gdańsk

Podziel się!

XV Walne Zgromadzenie Członków odbyło się w Gdańsku w hotelu Novotel MARINA

PROGRAM XV WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH

Gdańsk 25-26-27 listopada 2005, hotel MARINA Novotel

Godz. 9.15 I termin

Godz. 9.30 II termin

Piątek 25 listopada

9.30 ? 10.00 Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. Powołanie komisji uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej.

10.00 ? 11.30 WYKŁAD ? Uregulowania prawne w zakresie ochrony środowiska ?procedury prawne ujęcia i odprowadzenia wody w szkółce ? Marian Biernacki , Wydział Środowiska i Rolnictwa, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

11.30 ? 12.00 przerwa na kawę

12.00 - 12.40 Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w ostatnim roku i zamierzenia na rok następny ? prezes Lucjan Gursztyn

12.40 ? 12.55 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej Związku za rok 2003/2004 ? przewodniczący Maciej Milczyński

12.55 ? 13.00 Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności w ostatnim roku - przewodniczący Eugeniusz Pudełek

13.00 ? 14.00 Sprawozdanie z działalności APZ za rok 2005 ? prezes Agnieszka Żukowska

14.00 - 15.30 obiad

15.30 ? 16.15 Dyskusja nad sprawozdaniami

16.15 - 16.30 Udzielenie absolutorium Zarządowi

16.30 ? 18.30 Dyskusji ciąg dalszy, ewentualnie przegłosowanie zmian w statucie

20.00 uroczysta kolacja Walnego Zgromadzenia Członków ZSzP ? hotel MARINA

sobota 26 listopada

wycieczka

9.00 wyjazd z hotelu

9.30 - 12.30 zwiedzanie firmy NIFRA (Wejherowo, ul. Złota 14) ? sprzedaż hurtowa i detaliczna materiału szkółkarskiego

13.30 ? 14.30 Dyskusja na temat działalności Związku - ciąg dalszy

14.30 ? 16.00 obiad

16.00 ? 17.00 WYKŁAD ? Dokumentacja pracownicza w firmie, czyli jak przygotować się do kontroli PIP? ? Mieczysław Szczepański, z-ca Głównego Inspektora PIP w Gdańsku

17.30 ? 18.00 Przedstawienie wniosków przez komisję uchwał i wniosków, głosowania, zamknięcie obrad XIV Walnego Zgromadzenia Członków

godz. 20.00 Wieczór Morski z szantami ? WRÓBLÓWKA, Gdańsk-Otomino

niedziela 27 listopada

9.00 wyjazd z hotelu

9.00 ? 13.00 Katedra Oliwska, Starówka, Dwór Artusa, etc...(zwiedzanie z przewodnikiem)

ok. 14.00 powrót do hotelu