10 grudnia 2006

2006 - Warszawa

Podziel się!

XVI Walne Zgromadzenie Członków odbyło się w Warszawie w hotelu GROMADA.
Wybrano następujące władze:

SKŁAD ZARZĄDU ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH

prezes - Lucjan Gursztyn
wiceprezes - Daniel Kordus
skarbnik - Piotr Jaskulski
członek - Magdalena Tomżyńska
członek - Andrzej Tracz

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Bronisław Szmit - Przewodniczący
Marcin Kryt
Maciej Milczyński
Bartłomiej Szymanowski
Stanisław Zymon

XVI SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH
WARSZAWA 24-25-26 listopada 2006
Hotel GROMADA, ul. 17 Stycznia

I termin godz. 9:30 II termin godz. 10:00

24 listopada piątek

10:00 – 10:30 Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego obrad, powołanie Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
Przedstawienie nowych członków ZSzP.
10:30 – 11:00 Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w okresie kadencji – prezes Lucjan Gursztyn
11:00 – 11:15 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyniku finansowego za rok 2005/2006 – przewodniczący Komisji Maciej Milczyński
11:15 – 11:30 Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności za rok 2005/2006 – przewodniczący Sądu Eugeniusz Pudełek
11:30 – 11:45 Dyskusja i udzielenie absolutorium Zarządowi.
11:45 – 12:15 Sprawozdanie z działalności APZ w ostatnim roku i plany działania spółki na rok następny – prezes Agnieszka Żukowska
12:15 – 12:45 przerwa na kawę
12:45 – 13:00 Przedstawienie regulaminu wyborów i zatwierdzenie go
13:00 – 13:30 Wybory prezesa Związku Szkółkarzy Polskich
13:30 – 14:00 Przedstawienie kandydatów do Zarządu i pozostałych władz
14:00 – 15:30 obiad
15:30 – 17:00 Zamknięcie listy kandydatów, wybory władz
17:00 – 17:15 Wystąpienie nowego prezesa
17:15 – 18:00 Dyskusja
20:00 – 24:00 uroczysta kolacja Walnego Zgromadzenia,
podczas niej występ grupy Aloszy Awdiejewa

25 listopada sobota

do 9:00 śniadanie
9:00 – 10:30 Przepisy drogowe obowiązujące szkółkarzy – Ernest Raczkowski
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
10:30 - 12:00 Fotografowanie cyfrowe roślin – Paweł Słomczyński, Związek Polskich Artystów Fotografików
12:00 – 12:30 przerwa na kawę
12:30 – 14:30 Dyskusja
14:30 – 16:00 obiad
16:00 – 17:00 Dyskusja , przedstawienie wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków, zamknięcie obrad XVI Walnego Zgromadzenia Członków

18:00 wyjazd z hotelu
19:00 SPEKTAKL w Teatrze Wielkim – „Kuszenie Św. Antoniego” – reżyseria Robert Wilson

26 listopada niedziela
do 9:00 śniadanie
9:30 wyjazd z hotelu
10:00- 12:00 zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego
12:30- 14:00 zwiedzanie Zamku Królewskiego
14:30 powrót do hotelu