8 grudnia 2008

2008 - Ryn

Podziel się!

XVIII Walneg Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich odbyło się w Mazurskim Centrum Kongresowo-Wypoczynkowym "Zamek Ryn"


PROGRAM XVIII WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH

Ryn 24-25-26 listopada 2008

SZKOLENIE

24 listopada poniedziałek

9.00 rejestracja uczestników szkolenia

10:00 ? 19:00 szkolenie Marketing w Szkółkarstwie

19.00 kolacja

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

I termin godz. 9:30 

II termin godz. 10:00

25 listopada wtorek

10:00 ? 10:30 Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego obrad, powołanie komisji skrutacyjnej, komisji uchwał i wniosków.

 Przedstawienie nowych członków ZSzP.

10:30 ? 11:10  Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w ostatnim roku i plany działania na rok następny ? prezes Lucjan GURSZTYN i Piotr JASKULSKI.

11:10 ? 11:20 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyniku finansowego za rok 2007/2008. 

11:20 ? 11:25  Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności za ostatni rok.

11:25 ? 11:30 Wybory uzupełniające do Sądu Koleżeńskiego

11:30 ? 12:00 Sprawozdanie z działalności APZ w ostatnim roku i plany działania spółki na rok następny ? prezes Agnieszka Żukowska

12:00 ? 12:30  przerwa na kawę

12:30 ? 14:00 ?Najnowsze przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców z krajów pozaunijnych? ? Agnieszka Lewandowska ? Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

14:00 ? 15:30 obiad

15:30 ? 16:00 Projekt rozbudowy portalu internetowego ? Magdalena TOMŻYŃSKA 

16:00 - 16:30 Dyskusja i udzielenie absolutorium Zarządowi.

16:30 ? 18:00 Dyskusja na tematy dotyczące działalności Związku

20:00 ? 24:00 Uroczysta kolacja Walnego Zgromadzenia.


26 listopada środa

do 9:00 śniadanie

9:00 ? 15:00 wycieczka do szkółki Grünland

15:00 - 16:00 obiad

16:00 ? 17:30 ?Budowanie marki szkółki? ? Barbara Czerniawska, ITCB Communication

17:30 ? 18:30 dyskusja

18:30 ? 19:00  Przedstawienie wniosków przez komisję uchwał i wniosków, zamknięcie obrad XVIII Walnego Zgromadzenia Członków

20:00 Biesiada Rycerska