27 maja 2011

2009 - Józefów

Podziel się!

XIX Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich

Józefów, 23-26 listopada 2009
 
 
23 listopada       poniedziałek
od 9:00                rejestracja uczestników szkolenia
10:00 – 19:00       szkolenie dla właścicieli szkółek i kadry kierowniczej
                           Produkcja szkółkarska i prowadzenie szkółki – Dirk Leistikow (Niemcy)
 
I termin         - godz. 9:30         
II termin         -godz.10:00
 
24 listopada       wtorek
 
od 9:00                rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia
10:00 – 10:30       Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego obrad, powołanie Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
                           Przedstawienie nowych członków ZSzP.
10:30 – 11:10       Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w okresie kadencji – prezes Lucjan Gursztyn
11:10 – 11:20       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyniku finansowego za rok 2008/2009 – przewodniczący Komisji Bronisław Szmit
11:20 – 11:25       Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności za rok 2008/2009 – przewodniczący Sądu Andrzej Kordus
11:25 – 11:45       Dyskusja i udzielenie absolutorium Zarządowi.
11:45 – 12:15       Sprawozdanie z działalności APZ w ostatnim roku i plany działania spółki na rok następny – prezes Agnieszka Żukowska
12:15 – 12:45       przerwa na kawę
12:45 – 12:55       Przedstawienie regulaminu wyborów i zatwierdzenie go
12:55 – 13:15       Wybory prezesa Związku Szkółkarzy Polskich
13:15 – 13:30       Przedstawienie kandydatów do Zarządu i pozostałych władz
13:30 – 14:00       Zamknięcie listy kandydatów, wybory władz
14:00 – 14:15       Wystąpienie nowego prezesa
14:15 – 15:30       obiad
15:30 – 16:15       „Współczesny Marketing Wystawienniczy – jak najlepiej wykorzystać udział w targach?” – Krzysztof Podstawka (Wydział Zarządzania UW)
16:15 – 18:00       dyskusja :
-          udział członków ZSzP w wystawie „Zieleń to Życie”
-          standaryzacja produkcji, standaryzacja oferty
-          internetowa platforma informacji o produktach członków ZSZP
20:00 – 24:00       Uroczysta kolacja Walnego Zgromadzenia
 
25 listopada       środa
        
        do 8:30        śniadanie
 8:30 – 13:30       wycieczka do szkółki ŁAZUCCY
14:00 – 15:00       „Chwasty w szkółkach roślin ozdobnych i możliwości ich zwalczania” – doc. dr hab. Bożena Matysiak (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach)
15:00 - 16:00        obiad
16:00 – 17:00     dyskusja oraz przedstawienie wniosków przez komisję uchwał i wniosków, zamknięcie obrad XIX Walnego Zgromadzenia Członków
       ok.17:45      wyjazd z hotelu
             19:00      Spektakl „Upiór w Operze” – Teatr Roma w Warszawie
 
26 listopada       czwartek
 
zwiedzanie Muzeum Wnętrz – Pałac w Otwocku Wielkim w godz. 9:00 – 13:00