23 stycznia 2014

2012 - Ożarów Mazowiecki

Podziel się!

W dniach 19-21 listopada 2012 roku w hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim odbyło się XXII Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich.

Wybrano nowe władze Związku.
W skład Zarządu stowarzyszenia weszli:

 • Marek Majewski Prezes
 • Wiesław Szydło Wiceprezes
 • Jakub Kurowski Skarbnik
 • Bronisław Jan Szmit członek Zarządu
 • Adam Ważyński członek Zarządu

Podczas Walnego Zgromadzenia odznaczono najbardziej zasłużonych członków naszego stowarzyszenia:

 • Przyznano Tytuł Członka Honorowego Lucjanowi Kurowskiemu 
 • Przyznano Złotą Odznakę Honorową Magdalenie Tomżyńskiej 

Przyznano Srebrne Odznaki Honorowe ZSzP:

 • Marii Bigoszyńskiej-Łazuckiej
 • Włodzimierzowi Flejszerowi
 • Piotrowi Jaskulskiemu
 • Kazimierzowi Komście
 • Andrzejowi Kordusowi
 • Danielowi Kordusowi
 • Marcinowi Krytowi
 • Andrzejowi Kujawie
 • Markowi Majewskiemu
 • Maciejowi Milczyńskiemu
 • Mateuszowi Milczyńskiemu
 • Krzysztofowi Nowackiemu
 • Andrzejowi Traczowi
 • Adamowi Ulińskiemu
 • Bartłomiejowi Ważyńskiemu
 • Stanisławowi Zymonowi