21 czerwca 2016

2015 - Rawa Mazowiecka

Podziel się!

W dniach 23-25 listopada 2015 roku w Hotelu Ossa odbyło się XXV Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich.

Zjazd rozpoczął się od powitania i przedstawienia nowych członków zwyczajnych, którym wręczono certyfikaty członkowskie oraz znaczki z logo ZSzP.
Nowi członkowie to:
* Krzysztof Jasikowski z firmy EDEN GARDEN Sp. z o.o.,
* Mirosław Popowicz ze szkółki Gospodarstwo Ogrodnicze WAGANOWICE P. Kusibab-Popowicz i M. Popowicz S.C.,
* Krzysztof Byczkowski ze Szkółki BYCZKOWSCY Krzysztof Byczkowski,
* Tomasz Dębski ze szkółki Gospodarstwo Szkółkarskie Jolanta i Andrzej DĘBSCY
Minutą ciszy uczczono pamięć Jacka Marcinkowskiego i Jana Byczkowskiego, osób blisko związanych z ZSzP i przyjaciół wielu z obecnych na WZ osób.
 
Prezes Marek Majewski przedstawił sprawozdanie z działalności Związku z ostatniego roku kadencji zarządu, którego pracom przewodniczył. Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 
Następnie XXV Walne zgromadzenie przeprowadziło wybory nowych władz Związku. Przeprowadzono tajne głosowania, uzyskując w rezultacie następujący skład osobowy władz Związku Szkółkarzy Polskich:
 
Prezes – Wojciech Wróblewski
 
Pozostali członkowie Zarządu:
 • wiceprezes - Wiesław Szydło
 • skarbnik - Renata Fryszkowska-Madej
 • członek - Katarzyna Łazucka-Cegłowska
 • członek - Adam Ważyński

 

Komisja Rewizyjna:
 • Marek Majewski - Przewodniczący
 • Jakub Kurowski - Wiceprzewodniczący
 • Anna Ciepłucha
 • Katarzyna Radzis
 • Bronisław Jan Szmit
 
Sąd Koleżeński:
 • Lucjan Gursztyn - Przewodniczący
 • Bronisław Szmit - Wiceprzewodniczący
 • Jan Bigoszyński-Łazucki
 • Jan Ciepłucha
 • Maciej Milczyński
Jak zwykle na Walnym Zgromadzeniu obrady obfitowały w bardzo ciekawe dyskusje i wnioski, które będą cenną wskazówką dla nowego zarządu.
 
Tradycyjnie podczas uroczystej kolacji wręczono, przyznane przez ustępujący Zarząd, Srebrne Odznaki Honorowe dla zasłużonych członków naszego stowarzyszenia.
Uhonorowani zostali:
 • Krzysztof Bielicki
 • Piotr Bigoński
 • Renata Fryszkowska-Madej
 • Władysław Piotrowski
 • Gabriel Tomżyński

W drugim dniu Walnego Zgromadzenia kontynuowano dyskusję.
Członkowie wysłuchali ponadto w tym dniu trzech wykładów:
 • Ochrona szkółek roślin ozdobnych przed trudnymi w zwalczaniu agrofagami - prof. Gabriel Łabanowski
 • Przepisy z zakresu danych osobowych w szkółkach - Krzysztof Jankowski
 • Organizacja rynku na zasadzie współpracy kanałów dystrybucji; zarządzania polityką cenową i rabatową, organizowanie promocji - Maciej Kroenke (FernPartners.com)
Ostatniego dnia uczestnicy Walnego gościli w 2 szkółkach naszych członków:
 
POL-PLANTS Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Kamil Dudek
05-640 Mogielnica, Wodziczna 46, województwo: mazowieckie
tel.:(+48 48) 663 52 86,
e-mail: polplants@pol-plants.pl
www.pol-plants.pl
Członkami ZSzP są: Ewa Wangryn-Dudek i Kamil Dudek
 
Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych IGLAK Waldemar Wójcik
96-323 Osuchów, ul. Szkolna 8, województwo: mazowieckie
tel.: (+48 46) 857 45 98, kom.: (+48) 602 361 597,
e-mail: poczta@iglak.net.pl
www.iglak.net.pl

 

Członkami ZSzP są: Patryk Wójcik i Robert Wójcik