8 lutego 2017

2016 - Warszawa

Podziel się!

XXVI Walne Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich 2016

W dniach 30 listopada -1 grudnia 2016 roku w Hotelu Novotel w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich. Zjazd rozpoczął się od powitania i przedstawienia 24 nowych członków zwyczajnych, którym wręczono certyfikaty członkowskie oraz znaczki z logo ZSzP. Następnie prezes Zarządu Wojciech Wróblewski przedstawił sprawozdanie z działalności Związku w ostatnim roku oraz zamierzenia na rok następny. Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi Związku Szkółkarzy Polskich. 
 

Podczas uroczystej kolacji prezes Wojciech Wróblewski wręczył zasłużonym członkom odznaki honorowe  ZSzP. Złotą – Markowi Majewskiemu. Srebrne odznaki otrzymali: Krystyna Homa-Kosakowska, Bronisław Jan Szmit, Jakub Kurowski. 

Na uroczystej kolacji uczestnicy otrzymali wydawnictwo jubieluszowe z okazji 25-lecia ZSzP.

Drugiego dnia Andrzej Pacholczak przedstawił relację z wycieczki szkółkarzy do Chin oraz dyskusji podsumowującej zjazd i sprawom członkowskim.


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Walnego Zgromadzenia Członków