30 listopada 2018

2018 - Warszawa

Podziel się!

29 listopada 2018 r. w Warszawie w Warsaw Plaza Hotel odbyło się XXVIII Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich. 

Zjazd rozpoczął się od powitania i przedstawienia nowych członków zwyczajnych - Magdaleny Szmit-Siewruk (Szkółka SZMIT) oraz Karoliny Rytel (Gospodarstwo Specjalistyczne PANEK Dariusz Panek), którym wręczono certyfikaty członkowskie oraz znaczki z logo ZSzP.

Prezes Wojciech Wróblewski przedstawił następnie sprawozdanie z działalności Związku, którego pracom przewodniczył. Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Następnie XXVIII Walne zgromadzenie przeprowadziło wybory nowych władz Związku. Przeprowadzono tajne głosowania, uzyskując w rezultacie następujący skład osobowy władz Związku Szkółkarzy Polskich:

 

Zwieńczeniem zjazdu była uroczysta kolacja, podczas której prezes Wojciech Wróblewski odznaczył dr inż. Wiesława Szydło Srebrną Odznaką Honorową Związku Szkółkarzy Polskich za wkład w rozwój Związku oraz polskiego szkółkarstwa. Laureat nie krył zaskoczenia, bo decyzję udało się utrzymać w całkowitej tajemnicy. Prezes podziękował także ustępującym członkom zarządu za 3 lata wspólnej pracy – Renacie Fryszkowskiej-Madej, Katarzynie Łazuckiej-Cegłowskiej i Adamowi Ważyńskiemu.

Uroczysta kolacja walnego zgromadzenia upłynęła w miłej, kameralnej atmosferze. Niewielka liczba uczestników stwarzała niemal rodzinny klimat, co miało niewątpliwy urok. Propozycje DJ zarówno muzyczne jak wizualne (teledyski na dużych ekranach) były bardzo trafione. Zabawa była więcej niż udana.