Katalog okładka
Podziel się!

2014

Słowo wstępne
Zarząd i przedstawiciele regionalni ZSzP

Alfabetyczny spis członków ZSzP:
Liczba członków honorowych: 2
Liczba członków zwyczajnych: 180
Liczba członków seniorów: 2
Liczba członków wspierających: 2
w tym nowi członkowie Związku Szkółkarzy Polskich : 5

Lokalizacja szkółek
Alfabetyczny spis szkółek
Wykaz producentów materiału szkółkarskiego wg grup roślin
Słownik polsko-łaciński i łacińsko-polski nazw rodzajowych roślin
Informacja o roślinach nagrodzonych w Konkursie Roślin - Nowości 2013
Okładka – Rosa ‘Anisade’- złoty medal w Konkursie Roślin - Nowości 2013