Katalog okładka
Podziel się!

2015

Słowo wstępne
Zarząd i przedstawiciele regionalni ZSzP

Alfabetyczny spis członków ZSzP:
Liczba członków honorowych: 2
Liczba członków zwyczajnych: 189
Liczba członków seniorów: 3
Liczba członków wspierających: 2
w tym nowi członkowie Związku Szkółkarzy Polskich : 14

Lokalizacja szkółek
Alfabetyczny spis szkółek
Wykaz producentów materiału szkółkarskiego wg grup roślin
Słownik polsko-łaciński i łacińsko-polski nazw rodzajowych roślin
Informacja o roślinach nagrodzonych w Konkursie Roślin - Nowości 2014
Okładka – Clematis ‘Stefan Franczak’ oraz Magnolia kobus 'Isis' PBR - złote medale w Konkursie Roślin - Nowości 2014