Katalog okładka
Podziel się!

2016

Słowo wstępne
Zarząd i przedstawiciele regionalni ZSzP

Alfabetyczny spis członków ZSzP:
Liczba członków honorowych: 2
Liczba członków zwyczajnych: 188
Liczba członków seniorów: 4
Liczba członków wspierających: 2 
w tym nowi członkowie Związku Szkółkarzy Polskich : 4

Lokalizacja szkółek
Alfabetyczny spis szkółek
Wykaz producentów materiału szkółkarskiego wg grup roślin 
Słownik polsko-łaciński i łacińsko-polski nazw rodzajowych roślin
Informacja o roślinach nagrodzonych w Konkursie Roślin - Nowości 2015
Okładka – Campis ×tagliabuana SUMMER JAZZ ™ FIRE ‘Takarazuka Fresa’ ® - złoty medal w Konkursie Roślin - Nowości 2015