28 września 2018

Expo Horticultural 2024 Członkostwo w AIPH

Podziel się!

Paradoksalnie dzięki przegranej Polski w wyścigu o organizację światowej wystawy EXPO 2022 w Łodzi (ta odbędzie się w Buenos Aires w Argentynie) jako przedstawiciele branży szkółkarskiej otrzymaliśmy ogromną i niepowtarzalną szansę promocji w ramach wystawy EXPO HORTICULTURAL 2024.

POMYSŁ
Z propozycją partnerstwa w organizacji międzynarodowej wystawy EXPO HORTICULTURAL 2024 zwrócili się do ZSzP przedstawiciele łódzkiego magistratu z Wydziału Zarządzania Projektami – kierownicy Oddziału ds. EXPO Maciej Riemer i Anna Wierzbicka. Ogromne doświadczenie zdobyte przy staraniach o światowe EXPO oraz sieć nawiązanych kontaktów dają realną szanse, że w 2024 roku Łódź stanie się gospodarzem 5-6 miesięcznej, międzynarodowej wystawy ogrodniczej, którą może odwiedzić 4 miliony zwiedzających. Powierzchnia wystawy to min. 50 ha, z czego 10% zostanie zabudowana (powstaną pawilony wystawowe). Impreza swoim charakterem będzie podobna do holenderskiej Floriady – wystawy organizowanej raz na 10 lat. Biorąc pod uwagę możliwości promocji i korzyści dla branży szkółkarskiej, jakie daje tego typu wydarzenie, zarząd ZSzP podjął decyzję o zaangażowaniu się w projekt. Tempo prac jest bardzo szybkie, a kalendarz bezwzględny. Do końca lutego Łódź musi złożyć wniosek o organizację imprezy, wraz z koncepcją programu. Potrzebna jest też wsparcie polskiego rządu oraz gwarancje dofinansowania projektu z budżetu centralnego (budżet imprezy szacowany jest na ok. 100 mln euro). Sygnatariuszem umowy z biurem wystaw będą: rząd Polski, władze miasta Łodzi oraz organizacja rekomendująca miasto z ramienia AIPH – Związek Szkółkarzy Polskich.

AIPH
AIPH – International Association of Horticultural Producers to międzynarodowa organizacja (o zasięgu światowym) powołana do życia w 1948 roku, reprezentująca interesy producentów roślin ozdobnych. AIPH wspiera związki i stowarzyszenia branżowe producentów, promuje idee Green City, wspiera wdrażanie najlepszych praktyk związanych z produkcją, jest platformą wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń. Zgodnie z Artykułem 4.B.2 Międzynarodowej Konwencji o Wystawach Międzynarodowych (podpisanej w Paryżu 22 listopada 1928 r. i uzupełnionej protokołami z 10 maja 1948 r., 16 listopada 1966 r., 30 listopada 1972 r. i poprawką z 24 czerwca 1982 r. oraz nowelizacją z 31 maja 1988 r.) AIPH odpowiada za zatwierdzanie międzynarodowych wystaw ogrodniczych. Rekomendacja AIPH ma zapewnić przestrzeganie najwyższych standardów przy organizacji wystaw, a także zagwarantować, że zatwierdzone wystawy będą służyć zarówno producentom roślin, jak i odwiedzającym, inspirować i wzbudzać uznanie dla roślin ozdobnych. Opierając się na doświadczeniu nabytym przez pokolenia, AIPH zapewnia organizatorom fachowe doradztwo w tworzeniu światowej klasy wystaw. Ostatecznie prawo do organizacji EXPO jest przyznawane przez Bureau International des Exposisions na podstawie rekomendacji AIPH.

WYSTAWY ZATWIERDZONE PRZEZ AIPH
Sukcesy wystawiennicze osiągnięte w ciągu ostatnich lat obejmują wystawy ogrodnicze w Suncheon 2013 r. (Korea Południowa), Qingdao 2014 r. (Chiny) i Antalya 2016 r. (Turcja), z których każda przyciągnęła ponad 4 miliony odwiedzających. AIPH zatwierdziła też wystawy w Pekinie 2019 r. (Chiny) oraz Floriadę w Almere 2022 r. w (Holandia). Ogólna liczba odwiedzających wystawy prawdopodobnie przekroczy łącznie 30 milionów osób. Miliardy dolarów zostaną przeznaczone na rozwój tych międzynarodowych widowisk, które mają zdolność stymulowania rozwoju całych miast i transformacji międzynarodowej reputacji miast-gospodarzy. Każda wystawa trwa 6 miesięcy, a jej powierzchnia wynosi od 50 do ponad 900 hektarów. Każde wydarzenie jest starannie regulowane, sterowane i monitorowane przez AIPH.

ROLA ZSzP
Zgodnie z przepisami uzyskanie rekomendacji AIPH dla organizacji międzynarodowej wystawy ogrodniczej o najwyższej randze (A1) wymaga pozytywnej opinii krajowej organizacji producenckiej będącej członkiem AIPH. Ponieważ aktualnie Polska nie ma swojego przedstawiciela w AIPH Związek Szkółkarzy Polskich otrzymał propozycję, aby przystąpić AIPH. Po spotkaniu 3 stycznia 2018 r. z kierownikami Oddziału ds. EXPO Urzędu Miasta Łodzi i wymianie korespondencji z kierownictwem AIPH zarząd podjął decyzję o złożeniu wniosku o przyjęcie ZSzP do AIPH. Podczas targów w Essen 23 stycznia na polskim stoisku narodowym spotkaliśmy się (Wojciech Wróblewski, Adam Ważyński, Agnieszka Żukowska i Grzegorz Falkowski) z władzami AIPH: Bernardem Oosteromem – prezydentem AIPH oraz Timem Briercliffem – sekretarzem generalnym AIPH. Omówiono korzyści i obowiązki wynikające z członkostwa. Tego dnia spotkaliśmy się też z Maciejem Riemerem i Anną Wierzbicką, oraz wzięliśmy udział w uroczystości przyznania nagród w konkursie International Grower of The Year 2018.

Jako partner w organizacji EXPO HORTICULTURAL 2024 w Łodzi możemy mieć realny wpływ na kształt i program wystawy. Postaramy się maksymalnie wykorzystać to ogromne wydarzenie do realizacji naszych celów statutowych.

PLAN DZIAŁANIA
Pierwsze spotkanie robocze partnerów projektu z jego organizatorami odbyło się 18 stycznia b.r. w Łodzi. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi, doradcy z firm konsultingowych PWC, Deloitte i KPMG, przedstawiciele Politechniki Łódzkiej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii i Instytutu Ogrodnictwa. ZSzP reprezentowali: Wojciech Wróblewski, Adam Ważyński, Mateusz Milczyński i Agnieszka Żukowska. Uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną koncepcji wystawy EXPO HORTICULTURAL 2024 w Łodzi, odbył się objazd kluczowych miejsc dla potencjalnego terenu wystawy oraz dyskusja.

Kolejne spotkanie poświęcone uzgodnieniu hasła przewodniego, programu i jego komponentów oraz ich nazw odbyło się 8 lutego w biurze ZSzP. Team ZSzP na tym spotkaniu wzmocnił swoją obecnością Krzysztof Mróz.

Kolejnym ważnym etapem przygotowań będzie inspekcja przedstawicieli AIPH (27 lutego – 2 marca b.r.) której celem jest zapoznanie się z propozycjami dot. organizacji wystawy w Łodzi. W tym czasie odbędzie się kilka spotkań z przedstawicielami władz samorządowych oraz centralnych, w których wezmą udział przedstawiciele ZSzP. Decyzja o udzieleniu rekomendacji AIPH polskiemu wnioskowi o organizację międzynarodowej wystawy EXPO HORTICULTURAL 2024 w Łodzi zostanie podjęta podczas spotkania członków AIPH Melbourne, w dniach 20-23 marca 2018 r. O jej wyniku niezwłocznie poinformujemy członków ZSzP.