25 marca 2019

Konferencja SZKÓŁKARSTWO - SZANSE I WYZWANIA 2018 - podsumowanie

Podziel się!

To pierwsza okazja by na łamach Biuletynu podsumować listopadową Konferencję SZKÓŁKARSTWO - SZANSE I WYZWANIA, która odbyła się w dniach 28-29 listopada 2018 roku.

Zorganizowane przez Agencję Promocji Zieleni, we współpracy z biurem Związku Szkółkarzy Polskich dwudniowe wydarzenie zgromadziło 230 osób. Konferencja skierowana była do szerokiego grona szkółkarzy, jednak to członkowie ZSzP oraz ich pracownicy stanowili największą grupę uczestników - odpowiednio 78 i 20 osób. Uczestnicy reprezentowali 96 miejscowości i 115 podmiotów.

Spotkanie zlokalizowane było w Warszawie w Hotelu Plaza - w znakomitym punkcie komunikacyjnym - blisko głównych tras od południowej strony stolicy - S2 i S8.

W programie znalazło się kilka bloków tematycznych: rośliny, produkcja, prawo i marketing.

Wystąpiło 13 prelegentów – w tym 2 zagranicznych. W program włączone były także prezentacje sponsorskie (sponsorzy wiodący). W foyer hotelu, tuż przed salą konferencyjną ulokowane były stoiska sponsorskie, gdzie można było porozmawiać z przedstawicielami firm, zapytać o szczegóły oferty.

Uczestnicy wysoko ocenili dobór prelegentów i same prezentacje, a także organizację spotkania. Wg zebranych w ankietach (78 ankiet) opinii średnia ocena konferencji to 4,5 pkt w skali 1-5.

Zdaniem ankietowanych najlepsze prezentacje pierwszego dnia to:

  • Trendy konsumenckie – Natalia Hatalska – 39 głosów
  • Prawo wodne – Lucyna Osuch- Chacińska – 30 głosów
  • Nawadnianie w szkółkach – Waldemar Treder – 26 głosów
  • Drzewa liściaste. o asortymencie inaczej – Jan Grąbczewski 24 głosy

 

Najlepsze prezentacje drugiego dnia:

  • Problemy w ochronie upraw szkółkarskich – dr Wiesław Szydło – 45 głosów
  • Marka – wartość, która wykracza poza produkt – Paweł Tkaczyk – 42 głosy
  • Wystawiam się więc jestem – dr Marcin Gębarowski – 26 głosów

Zatem ponownie (tak jak w edycji 2016 r.) liderem wśród prelegentów został Wiesław Szydło!

Jeśli chodzi o potrzeby pogłębienia tematów podczas kolejnych edycji na pierwszy plan wysuwają się tematy dotyczące marketingu oraz zagadnienia prawne (bez określenia obszarów zainteresowania). Ponadto stałym punktem zainteresowania szkółkarzy są zagadnienia związane z produkcją - ochroną, techniką. Pojawiły się także potrzeby związane z zarządzaniem pracownikami.

Oprócz wiedzy, czy ciekawych informacji nie mniej ważna była okazja do spotkania. W kuluarach, podczas przerw na posiłki widać było jak ważne i potrzebne są rozmowy, wymiana informacji i spotkania z czasem dawno widzianymi kolegami i koleżankami.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą kolacją z muzyką, gdzie w mniej formalnym klimacie prowadzone były rozmowy, często zażarte dyskusje, ale były też tańce i zabawa.

Artykuły z konferencji zebranie są w wydawnictwie konferencyjnym. Dla zainteresowanych, którzy nie mogli być obecni, są jeszcze dostępne w naszym biurze. Gorące podziękowania dla wszystkich szkółkarzy - członków ZSzP, którzy zechcieli się podzielić swoją wiedzą i podjęli się przygotowania tematów, wygłoszenia ich i napisania artykułów - panom Janowi Grąbczewskiemu, Arturowi Majowi, a zwłaszcza Wiesławowi Szydło, który także zaangażowany był w opracowanie koncepcji konferencji, wytyczne i sugestie dla prelegentów oraz nadzór merytoryczny nad większością tekstów. Dziękujemy także wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniach - Wojciechowi Wróblewskiemu, Grzegorzowi Falkowskiemu, Urszuli Pilaszek i Weronice Czupa, oraz członkom zespołu Agencji - Joannie Filipczak (odpowiadała za wydawnictwo i przebieg prezentacji), Agnieszce Mróz, która prowadziła ewidencję uczestników, a na miejsc u prezentowała Państwu wydawnictwa, Ewie Owsianik-Łuczak za marketing w social mediach, Bogusławie Kowalskiej za prace organizacyjne, Małgosi Gawryluk za komunikację z hotelem i sponsorami, a Monice Szczepaniak za projekt graficzny reklam, przygotowanie strony internetowej i fotografie.

 

Wszystkim uczestnikom gorąco dziękujemy za obecność, aktywność i zapraszamy na kolejną edycję
w 2020 roku!