28 września 2018

PROTOKÓŁ KOMISJI WNIOSKÓW I UCHWAŁ XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Związku Szkółkarzy Polskich

Podziel się!

Walne Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich wybrało Komisję Wniosków i Uchwał w składzie:

Jakub Kurowski
Mateusz Milczyński
Krzysztof Mróz

Komisja wybrała spośród siebie przewodniczącego, którym został Krzysztof Mróz

Podczas walnego zgromadzenia komisja zbierała wnioski i poddawała je pod głosowania grupując je w 2. kategoriach: wnioski do rozważenia i wykorzystania w przyszłej pracy władz Związku oraz wnioski do realizacji przez władze Związku.

I Wnioski do rozważenia i wykorzystania w przyszłej pracy władz Związku:
Marek Karniewski złożył dwa wnioski. Pierwszy z nich dotyczył stworzenia bazy zdjęć lub możliwości korzystania z fotografii zamieszczonych na stronach: www.zszp.pl oraz www.e-katalogroslin.pl przez członków Związku w celu wykorzystywania ich do promocji przy sprzedaży roślin (nie do promocji firmy!) – np. tworzenie banerów, stand-ów reklamowych.

Drugim postulatem Marka Karniewskiego był wniosek o dodanie do statutu ZSzP możliwości zawieszenia w prawach członka Związku przez Zarząd ZSzP w przypadku nie spełniania przez niego obowiązków wobec stowarzyszenia.

Jan Ciepłucha oraz Bronisław Jan Szmit zgłosili wniosek o zwiększenie liczby przyznawanych nagród/ medali/ pucharów za najatrakcyjniejsze stoisko – konkursu organizowanego podczas wystawy „Zieleń to Życie”. Członkowie zgłaszający wniosek zaproponowali przyznawanie np. 10 medali złotych, 20 srebrnych, 30 brązowych lub w wyniku oceny punktowej ilości wyróżnień do ilości uzyskanych punktów.

Bronisław Jan Szmit złożył wniosek o rozważenie zorganizowania w następnych latach wycieczek do Kanady i do USA (np. inne regiony/ szkółki niż na poprzedniej wycieczce).

Sylwester Tomszak złożył cztery wnioski. Pierwszy z nich dotyczył uhonorowania na walnych zgromadzeniach chwilą ciszy zmarłych szkółkarzy ZSzP.

Drugim wnioskiem Sylwestra Tomszaka było nawiązanie współpracy z dr Beatą Płoszej w sprawie realizacji referatu na temat hortiterapii (wykład oraz artykuł do biuletynu).

Trzecim wnioskiem Sylwestra Tomszaka , do rozważenia i wykorzystania w przyszłej pracy przez władze Związku, był wniosek o wprowadzenie nowej kategorii konkursowej na wystawie „Zieleń to Życie” – „Roślina polskiego hodowcy”. Wprowadzenie nowej formuły miałoby na celu promowania nowych, polskich odmian.

Czwartym wnioskiem Sylwestra Tomszaka było wystosowanie podziękowań za wykształcenie świetnej kadry szkółkarskiej w regionie południowym do Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej im. St. Szumca w związku z 70-leciem szkoły.

Krzysztof Mróz zgłosił wniosek o rozważenie zasadności zmiany formuły wystawy „Zieleń to Życie” na:
- organizację wystawy w cyklu dwu letnim
- organizację konferencji branżowej  z udziałem branż sąsiednich (architekci krajobrazu, urzędnicy, przedstawiciele nauki, sektor rządowy, deweloperzy) - w roku, w którym nie odbywałaby się wystawa.

Katarzyna Radzis złożyła wniosek o zorganizowanie przed kolejnym sezonem szkolenia dotyczącego relacji pracodawca-pracownik w obliczu nowej sytuacji na rynku pracy.

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem przedstawionych wniosków do rozważenia i wykorzystania w przyszłej pracy władz Związku.  Za przyjęciem opowiedziało się 68 osób. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Wnioski zostały przyjęte do rozważenia i wykorzystania w przyszłej pracy zarządu.

II Wnioski do realizacji przez władze Związku:
Wniosek do realizacji zgłoszony przez Zarząd ZSzP dotyczący zmiany w regulaminie opłacania składek znosząca opłatę wpisową od drugiego i kolejnego członka szkółki. Wniosek został zatwierdzony poprzez jednogłośnie przyjęcie Uchwały Walnego Zgromadzenia Związku Szkółkarzy Polskich.