28 września 2018

Ubezpieczenia rolne

Podziel się!

27 lipca br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie poświęcone wypracowaniu rozwiązań umożliwiających stworzenie sprawnego systemu ubezpieczeń rolnych w kierunku zapewniającym stabilność produkcji rolniczej, któremu przewodniczył Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel. W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia br. nowelizacji ustawy, która umożliwiła szerszej grupie producentów rolnych uzyskanie dopłat do składek ubezpieczenia w pełnej wysokości, w pierwszym półroczu br. zawarto więcej o ponad 17 proc. umów ubezpieczenia oraz objęto ochroną ubezpieczeniową większą o 39,2 proc. powierzchnię upraw rolnych, niż w analogicznym okresie 2016 r. Minister poinformował, że do 2020 r. dopłaci do ubezpieczeń 1,8 mld. zł. Ministerstwo będzie też prowadziło konsultacje w celu wypracowania satysfakcjonujących zmian, prowadzących do wzrostu liczby ubezpieczonych. Na spotkaniu przedstawiono propozycję, aby podstawowy zakres ubezpieczenia był objęty dopłatą w wysokości 65%. Reprezentujący Związek Szkółkarzy Polskich Grzegorz Falkowski zwrócił uwagę na potrzebę objęcia ubezpieczeniami w zakresie podstawowym od zdarzeń losowych także uprawy szkółkarskie, bo pomimo, że powierzchnia tych upraw nie jest duża (wynosi 7 tys. ha) to jednak wartość produkcji (ponad 1 mld zł.) oraz zatrudnienie (24 tys. osób) świadczą o istotnej roli polskiego szkółkarstwa w sektorze rolnym. Na prośbę ministra nasze oczekiwania zostaną sformułowane w formie pisemnej i przesłane w ciągu miesiąca do ministerstwa.