25 marca 2019

Wiesław Szydło wyróżniony Srebrną Odznaką Honorową

Podczas XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków ZSzP obradującego 29 listopada 2018 r. w Warszawie dr inż. Wiesław Szydło został doceniony i uhonorowany Srebrną Odznakę Honorową Związku Szkółkarzy Polskich za wkład w rozwój stowarzyszenia oraz polskiego szkółkarstwa.

Wiesław Szydło jest od 12 lat członkiem ZSzP. Nieprzerwanie od 9 lat pracuje w zarządzie Związku, w tym od 6 lat pełniąc funkcję wiceprezesa. W listopadzie ub. r. po raz czwarty został wybrany do zarządu i nadal pozostaje wiceprezesem.

Laureat Srebrnej Odznaki Honorowej ZSzP od 30 lat prowadzi gospodarstwo - Szkółkę Drzew i Krzewów Ozdobnych „Iglak Niewierz” zlokalizowaną w Niewierzu koło Brodnicy. Jest absolwentem Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przez 25 lat pracował naukowo i kształcił studentów Wydziału Ogrodniczego SGGW. Jest znanym i cenionym w kraju i za granicą ekspertem w zakresie produkcji szkółkarskiej – zakładania i prowadzenia szkółki, uprawy i rozmnażania roślin, ochrony przed chorobami i szkodnikami, zwalczania chwastów i nawożenia. Jest autorem licznych publikacji naukowych, podręczników i książek poświęconych szkółkarstwu oraz popularyzujących rośliny, m.in. „Szkół-karstwo ozdobne wybrane zagadnienia”, „Rozmnażamy iglaki”. Jest współautorem i redaktorem merytorycznych wydawnictw ZSzP i APZ „Katalogu roślin – drzewa, krzewy, byliny”, „Rośliny do każdego ogrodu”, „Katalogu 1000 polskich odmian roślin”, materiałów konferencyjnych a także setek artykułów publikowanych na łamach krajowych czasopism ogrodniczych. Zaangażowany w popularyzację roślin, gość licznych programów ogrodniczych – „Roku w ogrodzie” i „Mai w Ogrodzie”, gdzie w ciekawy sposób przybliża wiedzę o świecie roślin ozdobnych.

Wiesław Szydło przewodniczy jury Konkursu Roślin Nowości Międzynarodowej Wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE. Prowadzi wykłady podczas szkoleń z certyfikatem ZSzP. Jest prelegentem licznych konferencji, seminariów i szkoleń. Swoją wiedzą chętnie dzieli się ze wszystkimi, którzy interesują się roślinami i szkółkarstwem. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Przez 16 lat działał na rzecz lokalnej społeczności jako radny Gminy Brodnica. W uznaniu za jego zaangażowanie społeczne został odznaczony przez prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność samorządową oraz odznaką ministra rolnictwa Zasłużony dla Rolnictwa.

Laureatowi składamy serdeczne gratulacje!