25 marca 2019

ZIELEŃ TO ŻYCIE - edycja 2019

27. edycja Wystawy odbędzie się w dniach 5-7 września w EXPO XXI w Warszawie. Ponownie razem z częścią FLOWER EXPO - poświęconą kwiatom ciętym, domowym i florystyce. ZIELEŃ TO ŻYCIE skoncentruje się na temacie szkółkarstwa, ogrodu, terenów zieleni i powiązanej z nią techniką i wyposażeniem.

HASŁO

Hasłem, jakie będziemy w tym roku wykorzystywać do budowania informacji o wydarzeniu - głównie na użytek mediów i konsumentów jest: WYBÓR CZY KONIECZNOŚĆ? To pytanie odnosimy do zieleni w naszym najbliższym otoczeniu - zarówno wokół domu, w mieście, drodze do pracy, ale też w jej miejscu i w szeroko pojętej przestrzeni życia i wszelkiej aktywności. Uroda roślin, ich dekoracyjne atrybuty i emocje, jakie wzbudzają nie są jedyną zaletą. Chcemy podkreślać ich prozdrowotny charakter ZIELENI - wpływ na jakość i komfort życia w szybko zmieniającym się pod wpływem urbanizacji i cyfryzacji świecie.

Aktualnie zespół Agencji koncentruje się na pozyskiwaniu kolejnych uczestników tegorocznej edycji, ale też na planowaniu programu, który przyciągnie branżowych gości. To branżowi goście - ich liczba i jakość to kluczowa kwestia stanowiąca o satysfakcji wystawców i opinii o targach. Będziemy informować Państwa na bieżąco o podjętych działaniach za pośrednictwem naszej strony www i mediów społecznościowych, a także biuletynu.

 LOKALIZACJA

Nie jest tajemnicą, że w ostatnich miesiącach w różnych sytuacjach i na różnych forach (także na Walnym Zgromadzeniu) pojawiał się temat lokalizacji kolejnych edycji ZIELE TO ŻYCIE. Temat ważny, budzący emocje i wiele skrajnych opinii. Zebraliśmy je oraz wszelkie dostępne dane na temat potencjalnych możliwości. Poddaliśmy analizie 3 lokalizacje: dotychczasową, Ptak Expo w Nadarzynie oraz Global Expo w Warszawie na Żeraniu (nowe miejsce). Przeprowadziliśmy szczegółową „wiwi-sekcję” wszystkich 3 obiektów - mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Odbyły się liczne konsultacje ze szkółkarzami uczestniczącymi w wystawie innymi wystawcami, ale też dyskusje w formalnych gremiach Rady Nadzorczej i zarządu ZSZP. Równocześnie badaliśmy warunki biznesowe i prowadziliśmy negocjacje.

Decyzja została podjęta: pozostawiamy wystawę w EXPO XXI w Warszawie. W końcu lutego podpisałam umowę. Decyzja nie była łatwa i oczywista. Nie była na pewno pochopna. Zdajemy sobie sprawę, że znajdzie zarówno zwolenników jak i przeciwników. Idziemy jednak do przodu i planujemy następne działania.

STRATEGIA DLA PRZYSZŁOŚCI

Rozpoczęliśmy prace nad strategią wieloletnią dla Zieleń to życie.

Powstał zespół, który tworzą szkółkarze (wystawcy), 2 osoby z APZ oraz moderator dr Marcin Gębarowski. Dotychczas odbyły się dwa bardzo intensywne i pełne rozmaitych pomysłów spotkania. Niektóre z nich wymagają głębszej analizy, zaplanowania budżetu, ale niektóre ujrzą światło dzienne już wkrótce - w najbliższej edycji.

W tym miejscu gorąco dziękuję wszystkim osobom, zaangażowanym w konsultacje dotyczące lokalizacji, a także członkom zespołu WYSTAWA 2025, za poświęcenie swojego czasu, kompetencji i doświadczenia.