19 lutego 2014

Konferencja Zarządzanie Zielenią Miejską

Podziel się!

Konferencja Zarządzanie Zielenią Miejską

W dniach 10-11 kwietnia 2014 roku w Poznaniu odbędzie się VII Konferencja Zarządzanie Zielenią Miejską, która rozpocznie się wykładem przygotowany przez Związek Szkółkarzy Polskich pt. „Dobór drzew i krzewów do miejsc reprezentacyjnych”.

Organizatorem konferencji jest firma Dendros, z którą Związek współpracuje od kilku lat w ramach misji upowszechniania wiedzy o roślinach i troski o stan zieleni publicznej w kraju.

Szczegółowy program konferencji oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie internetowej organizatora:
http://dendros.pl/ogolne/vii-konferencja-zarzadzanie-zielenia-miejska.html