16 kwietnia 2013

Konferencje z udziałem ZSzP

Podziel się!

KONFERENCJE Z UDZIAŁEM ZSzP

W marcu b.r. odbyły się wydarzenia o charakterze konferencyjnym, w których aktywny udział wzięli przedstawiciele ZSzP. Pierwszą z nich była VI Konferencja Zarządzanie Zielenią Miejską, przeprowadzona w dniach 19-20 marca w Bydgoszczy, zorganizowana przez firmę Dendros przy współudziale Wydziału Gospodarki Komunalnej UM oraz pod patronatem Prezydenta Bydgoszczy. Konferencja zgromadziła 70 uczestników – przede wszystkim osoby zarządzające zielenią miejską. Pierwszy wykład pt. „Obiecujące nowości – drzewa i krzewy z przeznaczeniem do miast” przygotował i wygłosił sekretarz ZSzP Grzegorz Falkowski. Temat ten był poprzedzony przedstawieniem naszej organizacji oraz omówieniem wszystkich działań, narzędzi i publikacji, które są tworzone przez Związek. Specjalną uwagę prelegent poświęcił nowemu wydawnictwu „Zielone miasto – Zieleń przy ulicach”. Referat z przedstawionej prezentacji został zamieszczony w materiałach konferencyjnych, które otrzymali wszyscy uczestnicy konferencji. Wystąpienie Grzegorza Falkowskiego zostało wysoko ocenione (4,7 w skali 1-5) w ankietach ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników spotkania.

Drugie wydarzenie miało miejsce 20-22 marca i zostało zorganizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. Szkolenie pt. „Nowe technologie w uprawie i pędzeniu roślin cebulowych” było skierowane do nauczycieli szkół średnich o profilu ogrodniczym specjalizujących się w nauczaniu przedmiotów z zakresu roślin ozdobnych oraz architektury krajobrazu . W szkoleniu uczestniczyło 30 nauczycieli ze szkół z całego kraju. Z ramienia ZSzP prezentację pt. „Związek Szkółkarzy Polskich – prężna organizacja jednocząca i wspierająca szkółkarzy” wygłosiła Joanna Filipczak. W trakcie 45 minutowej prezentacji Joanna Filipczak przedstawiła działalność Związku. Uczestnicy spotkania otrzymali pakiet materiałów informacyjnych i promocyjnych. Zarówno organizator szkolenia – KCER jak i uczestnicy uznali przekazane informacje i materiały za cenne i bardzo przydatne w nauczaniu młodzieży. Prezentacja ta może być udostępniona dla wszystkich zainteresowanych członków ZSzP.

Ostatnia z konferencji odbyła się we Wrocławiu w dniu 22 marca, było to Dolnośląskie Seminarium-Szkolenie „Zieleń – Architektura – Krajobraz”, zorganizowane przez ArsHorti/BELWEDER-LD, na którym wystąpił Grzegorz Falkowski z wykładem pt. „Rośliny w pojemnikach  w przestrzeni miejskiej”. Uczestnikami bezpłatnego spotkania było ponad 100 urzędników miejskich odpowiedzialnych za zarządzanie zielenią, architektów krajobrazu oraz osób związanych zawodowo z realizacją „zielonych” inwestycji.  W trakcie ponad godzinnego wykładu Grzegorz Falkowski dosyć szczegółowo omówił działalność Związku oraz przedstawił temat, który zainteresował słuchaczy. Uczestnicy zwrócili się do organizatora, aby na kolejnych seminariach znalazło się więcej tematów poświęconych prezentacji poświęconych roślinom z polskich szkółek.