INTERNETOWA KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU 2024
REGULAMIN KONKURSU ROŚLINNYCH NOWOŚCI 2024

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Konkursie Roślinych Nowości, organizowanym w ramach Międzynarodowych Targów Roślin, Technologii Ogrodniczej i Architektury Krajobrazu ZIELEŃ TO ŻYCIE.  Jest to konkurs dla wszystkich, którzy chcą popularyzować i promować swoje rośliny – firm, hodowców i  szkółkarzy, wprowadzających nowe odmiany na rynek.

Celem konkursu jest szeroka promocja nowych, interesujących i o dużym potencjale handlowym drzew, krzewów, pnączy i bylin. W tym roku po raz kolejny rośliny zostaną ocenione przez międzynarodowe jury, a swojego laureata wybiorą także przedstawiciele mediów branżowych, poprzez głosowanie mailowe, oraz ogrodnicy i miłośnicy roślin, w plebiscycie organizowanym w mediach społecznościowych.

Udział w konkursie związany jest z szeroką promocją samych nowości i zgłaszających je firm. Rośliny i ich opisy wraz z informacją o podmiocie zgłaszającym są:

  • eksponowane na stoisku konkursowym na terenie Międzynarodowych Targów Roślin, Technologii Ogrodniczej i Architektury Krajobrazu ZIELEŃ TO ŻYCIE
  • zamieszczane na stronach internetowych Związku Szkółkarzy Polskich www.zszp.pl i e-katalogroslin.pl oraz Targów ZIELEŃ TO ŻYCIE
  • publikowane w drukowanym informatorze targów
  • promowane w postach na Facebooku/Instagramie na profilach stowarzyszenia i targów
  • promowane w magazynach ogrodniczych

Informacja o nagrodzonych i wyróżnionych roślinach zostanie:

  • przekazana branżowym wydawnictwom ogrodniczym w Polsce oraz czołowym mediom zagranicznym,
  • udostępniona mediom poradnikowym, lifestylowym oraz blogerom zajmującym się tematyką ogrodniczą,
  • opublikowana w Katalogu Szkółek Związku Szkółkarzy Polskich 2025, dystrybuowanym wśród profesjonalistów, a sylwetka rośliny nagrodzonej złotem będzie widniała na okładce.

Zgodnie z załączonym regulaminem konkursu, za nowości uważa się nowe taksony, które zostały wprowadzone do produkcji i/lub są sprzedawane w Polsce nie dłużej niż 5 lat. W konkursie nie mogą brać udziału odmiany, które pojawiły się już w poprzednich edycjach. Ich pełna lista znajduje się pod linkiem: https://zszp.pl/rosliny/konkurs-roslin-nowosci/?year_id=665Ro%C5%9BlinyRośliny do konkursu mogą zgłaszać uczestnicy Międzynarodowych Targów Roślin, Technologii Ogrodniczej i Architektury Krajobrazu ZIELEŃ TO ŻYCIE oraz osoby nie biorące udziału w tym wydarzeniu. Szczegółowe wymagania i kryteria oraz informacja znajdują się w regulaminie konkursu.

Zgłoszenie nowych odmian do Konkursu odbywa się na podstawie Internetowego Formularza wypełnionego odrębnie dla każdej odmiany, do której link znajdziecie Państwo poniżej.

WAŻNE DOKUMENTY:

Organizatorzy Konkursu Roślinnych Nowości:

Zapraszamy do przeglądania  archiwum  Konkursu Roślinnych Nowości: 

2023 * 2022 * 2021 * 2020 * 2019 * 2018 * 2017 * 2016 * 2015 * 2014 * 2013 * 2012 * 2011 * 2010 * 2009 * 2008