KONKURS ROŚLINNYCH NOWOŚCI

O Konkursie
KRN 2023
KRN 2022
Lista roślin konkursowych 2008-2022
KRN 2021
KRN 2020
KRN 2019
KRN 2018
KRN 2017
KRN 2016
KRN 2015
KRN 2014
KRN 2013
KRN 2012
KRN 2011
KRN 2010
KRN 2009
KRN 2008bda

KONKURS ROŚLINNYCH NOWOŚCI organizowany jest przez Związek Szkółkarzy Polskich w czasie Międzynarodowych Targów Zieleń to Życie, a jego zadaniem jest wypromowanie interesujących i nowych odmian roślin na rynku. Nowe znaczy tyle, co wprowadzane właśnie do produkcji, uprawiane od niedawna.

Regulamin Konkursu określa jego zasady i stanowi kto może dokonać zgłoszenia. Oceniana roślina powinna pochodzić z partii materiału przeznaczonego do sprzedaży, gdyż bardzo istotne jest, aby nowa odmiana była dostępna w handlu. Warunkiem jest również to, by roślina nie była wcześniej zgłaszana do Konkursu Roślin Nowości. Wszystkie zakwalifikowane do konkursu rośliny są promowane, przede wszystkim jednak te nagrodzone. Informacje o nich ukazują się się w materiałach i wydawnictwach Związku Szkółkarzy Polskich, na stronach WWW, w pismach branżowych oraz innych mediach. Zgłoszenie nowych odmian do Konkurs Roślinnych Nowości odbywa się na podstawie wypełnionej internetowej karty zgłoszeniowej, zawierającej wszystkie dane o zgłaszającym oraz informacje dotyczące rośliny, jej ekspozycji i dostępności. Internetowa karta zgłoszeniowa jest wypełniana dla każdej odmiany odrębnie i stanowi dla Jury podstawę do oceny rośliny. Ocena ta przeprowadzana jest na podstawie przesłanych na adres zszp@zszp.pl co najmniej 3 zdjęć cyfrowych wysokiej jakości spośród których przynajmniej jedno przedstawia sylwetkę całej rośliny, a inne charakterystyczne cechy zgłaszanej nowości.  

Zapraszamy do zapoznania się z roślinami zakwalifikowanych do udziału w Konkursie Roślinnych Nowości 2023

  Dokumenty do pobrania: *INTERNETOWA KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU ROŚLINNYCH NOWOŚCI 2023 *Regulamin Konkursu Roślinnych Nowości 2023   Archiwum Konkursu Roślinnych Nowości: 

2022 * 2021 * 2020 * 2019 * 2018 * 2017 * 2016 * 2015 * 20142013 * 2012 * 2011 * 2010 * 2009 * 2008